Loading...

Dostava in vračilo blaga

Dostava in vračilo blaga

Dostava in stroški dostave

Dostava kupljenih artiklov se izvaja v sodelovanju z zunanjimi izvajalci oziroma podjetji, ki so specializirana za to dejavnost. Prodajalec si pridržuje pravico do izbire izvajalca dostave. Določila tega razdelka veljajo izključno za dobavo blaga na območju Republike Slovenije.

Dobava kupljenega blaga se praviloma izvede v roku od 2 do 7 dni delovnih od dneva naročila. Zaradi praznikov ali vikendov se čas dobave lahko podaljša. V primeru, da zaradi nepredvidljivih razlogov dobava ne more biti opravljena v predvidenem dobavnem roku, prodajalec o tem kupca obvesti preko elektronske pošte ali telefona. Prodajalec v tem primeru kupcu ponudi nov dobavni rok ali alternativni artikel. V primeru nezmožnosti izvedbe dobave iz predhodno navedenih razlogov ima kupec pravico do brezplačnega odstopa od pogodbe.

Pri dobavi artiklov, ki niso na zalogi pri prodajalcu, je ta vezan na dobavo s strani svojega dobavitelja in na čas, v katerem lahko dobavitelj prodajalcu artikel dostavi. Prodajalec kupca obvesti o podatkih v zvezi z dobavo takšnih artiklov preko elektronske pošte ali telefona. V primeru neobičajno dolge dobavne dobe lahko kupec prodajalca obvesti o odstopu od pogodbe za artikle, ki niso dobavljivi. Prodajalec skladno z obvestilom kupca zadevne artikle odstrani iz naročila ali stornira celotno naročilo ter kupcu vrne morebitno že plačano kupnino. Prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi kupcu ali tretji osebi nastala zaradi daljših dobavnih rokov ali zaradi nedobave artiklov, ki jih sam nima na zalogi, razen če prodajalec ali oseba, za katero je odgovoren, takšno škodo povzroči namenoma ali iz hude malomarnosti.

Dostava se vrši na naslov, ki ga kupec navede kot naslov za dostavo.
 
Strošek dobave obsega stroške obdelave naročila, stroške pakiranja stroške prevoza in druge stroške ponudnika logističnih oziroma prevoznih storitev ter znaša 3,90 EUR, z vključenim davkom na dodano vrednost (DDV). Za nakupe, katerih vrednost presega 50,00 EUR, se strošek dostave blaga ne zaračuna. 

V primeru dobave določenih logistično zahtevnih artiklov (gradbeni material, ipd.) lahko nastanejo dodatni stroški prevoza, dostave, oziroma pošiljanja, ki jih ni mogoče vnaprej izračunati, in o katerih bo kupec prejel informacije pred zaključkom izvedbe naročila.


Izdaja računa

Po dobavi kupljenih artiklov prodajalec kupcu na naslov njegove elektronske pošte pošlje račun  v elektronski obliki (datoteki formata .pdf). Račun se izda za vsako posamezno naročilo oziroma vsako znotraj naročila ločeno izvedeno odpremo blaga posebej.

Na računu so prikazani podatki o prodajalcu, vrsti, ceni ter količini kupljenih artiklov, strošku dostave, davku na dodano vrednost in skupnem znesku nakupa.


Pravica do odstopa od pogodbe

Kupec, ki se v skladu z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov, šteje za potrošnika, ima pravico, da v 14 dneh od datuma prevzema artiklov prodajalcu sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Odstopni rok prične teči z dnem ko:
  • kupec ali tretja oseba, ki jo imenuje kupec, vendar ne prevoznik, pridobi dejansko posest nad blagom,
  • kupec ali tretja oseba, ki jo imenuje kupec, vendar ne prevoznik, pridobi dejansko posest nad zadnjim kosom blaga, če je predmet pogodbe več kosov blaga, ki jih kupec naroči v enem naročilu,
  • kupec ali tretja oseba, ki jo imenuje kupec, vendar ne prevoznik, pridobi dejansko posest nad zadnjo pošiljko ali kosom blaga, če je dostava blaga sestavljena iz več pošiljk ali kosov,
  • kupec ali tretja oseba, ki jo imenuje kupec, vendar ne prevoznik, pridobi dejansko posest nad prvim kosom blaga, če je dostava blaga v določenem obdobju redna.

Odstop od pogodbe se izvede preko spletnega obrazca, ki je dostopen na povezavi: … ali s posredovanjem obrazca o odstopu od pogodbe v fizični obliki na naslov …, ali s posredovanjem preslikanega obrazca o odstopu ali nedvoumne izjave, iz katere jasno izhaja kupčeva poslovna volja, da odstopa od pogodbe, na naslov elektronske pošte: eshop@topdom.si.

Obrazec za odstop od pogodbe za namen uporabe v fizični obliki je dostopen na naslednji povezavi: ... 

Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga. Ta se zaračuna po ceniku dostavljavca, ki ga izbere kupec. 

Artikli iz nakupa, od katerega je kupec odstopil, morajo biti v roku v 14 dni od posredovanja odstopne izjave prodajalcu vrnjeni prodajalcu. Vrnjeni artikli se pošljejo na naslov TOPDOM, trgovsko podjetje, d.o.o., Dol pri Ljubljani 28B, 1262 Dol pri Ljubljani. Šteje se, da kupec pravočasno vrne blago, če ga izroči dostavljavcu pred iztekom 14-dnevnega roka za vračilo. 

Artikli se morajo vrniti nepoškodovani in v nespremenjeni količini, razen če so uničeni, pokvarjeni, izgubljeni ali se je njihova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec. Kupec v času do odstopa od pogodbe artiklov ne sme neovirano uporabljati. Dovoljeno je opraviti ogled in preizkus artiklov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja in dogovorjenih oziroma pričakovanih lastnosti blaga. Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

Vračila so možna izključno za nakupe blaga, opravljene preko spletne trgovine. Kupec je dolžan dokazati, da je bilo blago kupljeno preko spletne trgovine. Navedeno lahko dokaže s predložitvijo  računa ali številke spletnega naročila. Blago se vrne v celoti (z vsemi posameznimi deli oziroma sestavinami produkta), skupaj z vso pripadajočo dokumentacijo in originalno embalažo.  

Vračilo kupnine se praviloma izvede takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od vračila blaga, razen v primeru plačila s plačilno oziroma kreditno kartico, če bremenitev kupčevega računa še ni bila izvedena. Pravica do vračila kupnine je vezana na pregled in uspešen prevzem vrnjenega blaga. Vračilo kupnine se izvede na transakcijski račun kupca. Vračilo kupnine v gotovini ni mogoče. 

Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe pri pogodbah:
  • za blago ali storitve, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera prodajalec nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe,
  • za blago, ki je izdelano po natančnih navodilih kupca in prilagojeno njegovim osebnim potrebam,
  • za blago, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe,
  • za opravljeno storitev, če prodajalec pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi kupčevega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo prodajalec v celoti izpolni,
  • za zapečateno blago, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je kupec po dostavi odprl pečat, in
  • za blago, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti.
 


KONTAKT

 
Topdom
+386 1 5890 738
Topdom
Topdom d.o.o.
 
Dol pri Ljubljani 28b
 
1262 Dol pri Ljubljani
 
© 2023 Topdom d.o.o. Vse pravice pridržane.